Cán bộ, công chức phải là “công bộc” của dân

07:18 15/12/2018
Chiều 14-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt, động viên và trao giải thưởng cho 36 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2018.


Hoan nghênh Trung ương Đoàn đã có sáng kiến và tiếp tục duy trì tốt Giải thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương 36 cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã có thành tích xuất sắc trong công tác; khẳng định đây là những tấm gương điển hình tiên tiến rõ nét cho tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tích cực trong tham mưu, đề xuất ý tưởng sáng kiến, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ cho đến các hoạt động tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ hiện nay.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao thưởng cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo Phó Thủ tướng, nền hành chính được xây dựng trên bốn trụ cột, đó là: Thể chế hành chính, tổ chức bộ máy Chính phủ từ Trung ương đến địa phương, nhân sự hành chính và tài chính công; trong đó, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. 

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đạo đức, tài năng, nhiệt huyết, năng lực tốt và uy tín, đó là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

Để có một bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý cán bộ, công chức ở tất cả các khâu từ tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ: Tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tiêu chí cụ thể, liên tục, đa chiều, khách quan; có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài để lựa chọn được những người năng lực tốt, chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức trong bộ máy. 

Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, nhằm phát huy tối đa tiềm năng và khả năng cống hiến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phòng chống quan liêu, tham nhũng.

Bên cạnh những cố gắng, đổi mới của Nhà nước, bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân; bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. 

Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền phải nhận thức và thể hiện vai trò là “công bộc” của dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả của Đoàn trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” - một phong trào lớn của tuổi trẻ giai đoạn 2017-2022; đề nghị Trung ương Đoàn triển khai thực hiện tốt hơn nữa các phong trào, hoạt động trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ; tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm trong hoạt động công vụ và chủ động hội nhập quốc tế. 

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải thực sự là lực lượng xung kích, năng động đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn công việc; xây dựng tác phong đạo đức công tác, lề lối công vụ, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

PV