Biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

17:36 16/11/2020
Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Gặp mặt, biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).


90 điển hình tiêu biểu được UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương dịp này là những tấm gương sáng ở khu dân cư trong cả nước. Đây là những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn ANTT ở địa phương; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt việc góp công, góp của và hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, đời sống văn hóa ở địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh trao bằng khen và hoa tặng các điển hình tiêu biểu.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh và các điển hình tiêu biểu tại buổi Gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới 90 gương điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư của cả nước. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.”  

Trong thành tựu chung của cả nước, Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiều đóng góp tích cực. Mặt trận các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, trò chuyện với các điển hình tại buổi Gặp mặt.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp nhất là ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, và đặc biệt là 90 các điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp quý báu, kết quả nổi bật. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, các vị các đồng chí bản thân và gia đình luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là những người tâm huyết, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện, nhất là Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Không chỉ có vậy, những tấm gương điển hình còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bèn vững; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động  xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương…

Tại buổi gặp mặt, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tâm Phạm