Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

19:42 26/08/2016
Chiều ngày 26-8, sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII", đã bế mạc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.


Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung thảo luận và quán triệt sâu sắc đường lối Đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phân tích và thống nhất cao về đánh giá tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng như dự báo trong những năm tới, những cơ hội và thách thức đối với môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam.

Hội nghị đã kiểm điểm việc triển khai công tác đối ngoại trong thời gian qua, phân tích những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm về thành công và hạn chế.

Hội nghị đánh giá trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã triển khai có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng XI và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, tranh thủ được thời cơ và hóa giải các thách thức đối với đất nước, tạo cho Việt Nam thế đối ngoại thuận lợi như hiện nay.

Hội nghị cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong thời gian tới là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an ninh của Việt Nam.

Khẳng định và phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả của các hoạt động trên các lĩnh vực thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân, phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, giữa ngoại giao với an ninh, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng ngành, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện.

Huyền Chi