Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022

11:41 12/12/2017
Hôm nay 12-12, ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng thời tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Trước đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá X Lê Quốc Phong chia sẻ Đại hội lần này kỳ vọng chọn những nhân sự tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực. Trong đề án nhân sự trình Đại hội, ngoài cán bộ Đoàn sẽ có thêm nhiều đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trí thức trẻ tình nguyện, nhà khoa học trẻ tham gia Ban Chấp hành. 

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X, đồng chí Lê Quốc Phong thông qua danh sách đề cử BCH khóa mới.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong “Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI có thêm nhân sự ở nhiều lĩnh vực để lắng nghe nhiều góc độ tiếp cận từ đời sống thanh niên để xây dựng chương trình công tác Đoàn gần gũi với đời sống thanh niên”.

Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại hội Trung tá Phan Thanh Tuấn hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XI.

Trong sáng nay, Đại hội tiến hành công tác nhân sự. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình bày dự thảo Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI. 

Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết thông qua BCH Trung ương khóa XI tại Đại hội.
Toàn cảnh phiên làm việc ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.


Đại hội  tiến hành bỏ phiếu Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần đầu tuổi không quá 35. Sau khi thông qua danh sách bầu cử. Đại hội  tiến hành bỏ phiếu Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Tâm Phạm - Xuân Trường