Đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm đối với bà Nguyễn Thị Lan

16:24 13/12/2017
Ngày 13-12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Đồng Tâm đã đề nghị Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, với các lý do theo Quyết định số 403-QĐ/HU ngày 17-10-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức về việc thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Lan.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lan với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; thiếu lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, vô tổ chức, vô kỷ luật.

 Bà Nguyễn Thị Lan đã không thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao, bỏ vị trí công tác, không chấp hành dự làm việc với lãnh đạo thành phố, huyện trong thời gian xảy ra "điểm nóng" dẫn đến mất vai trò lãnh đạo, mất sức chiến đấu của Đảng bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phát ngôn trái với Quyết định, Kết luận của Nhà nước, có hành vi ứng xử, nhận xét, đánh giá tùy tiện, không đúng với cấp dưới.

Bản tờ trình nhận xét: Như vậy, bà Nguyễn Thị Lan không thực hiện đúng Khoản 2 Điều 4, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020; vi phạm Điều 16 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; vi phạm Điều 6, Phần I, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư; vi phạm Điều 4 và Điều 8 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương; vi phạm Khoản 4, Điều 9 Điều lệ Đảng. Những khuyết điểm, vi phạm của bà Nguyễn Thị Lan là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây hoang mang, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã bị kỷ luật với hình thức khai trừ, không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã.

Tờ trình đề nghị HĐND xã Đồng Tâm xem xét quyết định bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Nguyễn Thị Lan theo quy định của pháp luật.

Minh Khoa – Trần Xuân