BNG lên tiếng trước báo cáo của Mỹ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

16:43 09/05/2019
Người phát ngôn BNG nhận định báo cáo của Mỹ vẫn còn một số những đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Trước đề nghị của phóng viên cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao về việc Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ có công bố Báo cáo thường niên 2019, trong đó có đề cập đến tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhận định Báo cáo của Ủy ban tự do tôn giáo Mỹ 2019 có những ghi nhận về thành tựu cũng như những tiến triển trong công tác đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam. Nhưng đáng tiếc trong báo cáo vẫn còn một số những đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam. 

“Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này đã được ghi rõ trong Hiến pháp và Pháp luật của Việt Nam, cũng như được đảm bảo, tôn trọng, thực hiện trên thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là việc thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định hướng dẫn tiến hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được đảm bảo với hàng nghìn lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm”, Người phát ngôn cho biết. 

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng cung cấp thêm thông tin rằng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó, có trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số, gần 53.000 chức sắc, 134.000 chức việc, 24.000 cơ sở thờ tự.

Các tổ chức tôn giáo của Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Việt Nam đã đăng cai tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế lớn như Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Tin lành năm 2017 và lần thứ 3 đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc vào năm 2019, Người phát ngôn cho biết thêm. 

Duy Tiến