479 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ VIII

19:15 10/01/2016
Ngày 10– 1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Bộ VH-TT&DL đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ VIII.

*Lực lượng Công an có 2 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và trực tiếp trao tặng danh hiệu. Cùng dự còn có đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách Đảng bộ Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng NSND, NSƯT và đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng những đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng, những người có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghiệp, có tài năng nghệ thuật, có nhiều cống hiến to lớn, góp phần trực tiếp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật cách mạng của đất nước, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu cho NSND Trần Văn Lợi, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật của Đoàn ca múa nhạc CAND.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong những năm qua, anh chị em văn nghệ sĩ đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, là những cán bộ, chiến sĩ tài năng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ – những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền nghệ thuật cách mạng, trong đó có những đóng góp tích cực của những NSND, NSƯT.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta mong muốn, tin tưởng rằng, các văn nghệ sĩ sẽ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và phẩm chất đạo đức, kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của văn nghệ sĩ cách mạng của văn hiến Việt Nam, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, có những tác phẩm mang tầm thời đại, xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ.

Tại lễ trao tặng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương, đặc biệt là Bộ VH-TT&DL - cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33 – NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho đất nước.

Đánh giá về công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết: Hội đồng cấp Nhà nước đã nhận được 114 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 416 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT từ 46 hội đồng cấp Bộ/ngành/tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp, xét, thảo luận hồ sơ theo từng chuyên ngành; có 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 386 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước. 

Hội đồng cấp Nhà nước đã bỏ phiếu kín về từng hồ sơ và nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước ra quyết định phong tặng danh hiệu cho 102 NSND và 377 NSƯT lần thứ 8. Đợt xét này có các nghệ sĩ của 7 dân tộc anh em: Kinh, Thái, Ê Đê, Tày, Nùng , Khmer, Cơ Tu. Về độ tuổi, nghệ sĩ nam cao tuổi nhất là NSND Nguyễn Văn Hanh, nguyên Diễn viên hát Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Về nghệ sĩ nữ, cao tuổi nhất là NSND Nguyễn Thị Tuyết, 85 tuổi, thuộc lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình, là nghệ sĩ ngâm thơ, Đài tiếng nói Việt Nam. Ít tuổi nhất là nghệ sĩ NSƯT Tạ Thùy Chi, thuộc lĩnh vực Múa, 30 tuổi, Trường Trung cấp Múa TP.Hồ Chí Minh; NSƯT Đàm Hàn Giang, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; NSƯT Đặng Linh Nga, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP. Hồ Chí Minh.

Lực lượng Công an vinh dự có 2 đồng chí được trao tặng danh hiệu NSND đợt này là nghệ sĩ Trần Văn Lợi, Đoàn ca múa nhạc CAND và nghệ sĩ Trần Văn Nhượng, Đoàn kịch nói CAND.

Cảnh Vũ