Vì sao con lợn ở cuối 12 con giáp

16:10 30/01/2019
Thuở loài người chưa biết đếm ngày đếm tháng, các thầy tử vi chưa biết coi số coi mạng vì chưa có 12 con giáp, Ngọc Hoàng cám cảnh nhân gian phải dùng mùa mưa để đếm năm đếm tuổi, bèn mở một cuộc thi giữa muôn thú để chọn ra 12 loài xuất sắc nhất cho cầm tinh ngày tháng, giúp loài người kiểm soát thời gian.


Muôn loài nghe tin, nô nức tranh nhau đến chỗ Ngọc Hoàng để nhận… đề cương ôn thi! Rồng là loài ở gần Ngọc Hoàng nhất nên lấy được đề thi trước tiên. Kế đó là thỏ, do ở Cung Hằng Nga chạy qua cũng gần, rồi đến các loài thú ở trần gian như voi, cọp, chó, lợn, mèo, rắn, chuột, cóc… cũng lũ lượt kéo nhau lên Thiên đình nhận đề cương về “dùi mài kinh sử”. Ai cũng mong muốn được vinh danh trong “bảng vàng 12 con giáp”.

Thời hạn ôn thi kéo dài 12 tháng. Trong suốt thời gian đó, rồng không dám cưỡi mây làm mưa, để dành thời gian dùi mài kinh sử. Cọp nổi tiếng hung hãn, cũng ăn lương khô tạm qua ngày, dùng thời gian bắt mồi làm thời giờ ôn thi. Lợn cũng chuyển từ chế độ ăn tạp qua ăn chay để dùi mài kinh sử. Cóc thì khỏi nói, ở lì trong hang không ăn không uống suốt 12 tháng, ôm mộng đứng đầu bảng vàng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã tới ngày 30 Tết, kỳ hạn ôn thi đã hết, Ngọc Hoàng thông báo cho các “sĩ tử” gấp rút về giời để ứng thí. Ai nấy đều tay sách tay bút lên đường. Trâu đến rủ ngựa, voi đi rủ cọp, mèo đi rủ chó… các loài đều hớn hở lên đường về giời ứng thí. Cóc vẫn quen thói huênh hoang từ khi được làm cậu ông trời, mang theo một đội ngũ tiền hô hậu ủng gồm đủ họ nhà ếch nhái ễnh ương.

Lợn xưa nay chơi với chuột, nên sang rủ chuột cùng đi. Vừa đến nhà chuột, lợn ngạc nhiên thấy bạn vẫn nhởn nhơ nhá lúa, cùng vợ con chí cha chí chít, chẳng lo lắng thi cử gì bèn hỏi:

- Bộ cậu không muốn đi thi để được cầm tinh ngày tháng à?

- Cầm tinh ngày tháng thì tớ muốn, nhưng thi thì không - chuột đáp vẻ tinh quái.

- Không thi thì ai cho cậu cầm tinh ngày tháng? - lợn thắc mắc.

Nghe lợn hỏi, chuột “xùy” một cái rõ to và lên giọng:

- Thật phí cho các nhà khoa học khen loài lợn các cậu có IQ cao. Bộ cậu không biết bây giờ người ta không thi vẫn có điểm và điểm cao nữa hay sao?

Quả nhiên kỳ thi năm đó chuột đỗ đầu trong 12 con giáp dù không hề đi thi. Còn lợn tiếng là IQ cao và học đề cương thuộc làu làu, nhưng lại đứng tận cuối bảng.

Út Ngông