Vẫn được hưởng lãi suất cao khi rút một phần tiền gửi trước hạn

Thứ Năm, 23/06/2022, 07:29

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điểm đáng chú ý của Thông tư đó là tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận để phù hợp với các quy định của NHNN đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể.

Vẫn được hưởng lãi suất cao khi rút một phần tiền gửi trước hạn -0
Ảnh minh họa.

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với quy định. Nếu không có thỏa thuận rút trước hạn tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với quy định tại Thông tư này theo 2 trường hợp. Thứ nhất, trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn. Thứ hai, trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi: Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng với khoản tiền gửi rút trước hạn một phần. Như vậy, so với quy định cũ, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp người gửi tiền có lợi hơn.

H.A
.
.
.