Việt Nam sẽ cắt giảm 48,5% số dòng thuế khi EVFTA có hiệu lực

09:11 19/06/2020
Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định quy định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU và sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Đối với số dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Trên cơ sở đó, mức giảm thu từ thuế nhập khẩu do cắt giảm thuế nhập khẩu theo EVFTA dự kiến là 2.516,8 tỷ đồng trong cả lộ trình 15 năm, trong đó, mức giảm dự kiến của năm đầu tiên ngay khi hiệp định có hiệu lực khoảng 550 tỷ đồng, các năm tiếp theo đến cuối lộ trình dự kiến giảm khoảng 140,5 tỷ đồng/năm.

B.K