Đề xuất kinh phí chống hạn và xâm ngập mặn

03:07 22/04/2013
Theo đề xuất của Bộ NN&PTNT với Thủ tướng Chính phủ, 6 địa phương và 3 công ty khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT cần được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2012 - 2013 với số tiền là 70,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2013, hỗ trợ khắc phục hậu quả xâm nhập mặn và khô hạn cho 32 địa phương với khoản kinh phí lên tới 457,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT, kinh phí mà các địa phương đề xuất để ứng phó với đợt hạn hán và xâm mặn lịch sử trong năm 2013 này lên tới 4.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí khẩn cấp, để chống hạn và mặn với số tiền 290,8 tỷ đồng cho 14 tỉnh

N.Y.