Ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân

10:47 30/04/2022

Ngày 29/4, UBND TP Hồ Chí Minh công bố và đưa vào hoạt động Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội và Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Tổng đài 1022.

Tại Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, các nhóm chỉ tiêu áp dụng ở cấp thành phố, quận, huyện, sở, ngành sẽ được chia thành 20 nhóm lĩnh vực với 110 chỉ tiêu cụ thể. Được phân loại theo tháng, quý và năm; các nhóm chỉ tiêu trên được thể hiện dưới dạng đồ thị, biểu đồ, hình ảnh minh họa infographic.

Thông qua Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, lãnh đạo UBND thành phố có thể đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình hoạt động, hiệu quả kế hoạch công tác, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để đưa ra các định hướng, quyết định và hành động phù hợp.

Hệ thống cũng được phân quyền về các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, giúp cho lãnh đạo các cấp có thể nắm bắt tổng quan về tình hình phát triển của địa phương, đơn vị.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân -0
Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh của người dân thông qua Tổng đài 1022

Còn ở Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh của người dân thông qua Tổng đài 1022, hệ thống sẽ cung cấp các thông tin, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị dưới dạng biểu đồ nhiệt, bản đồ GIS thành phố và các khối biểu đồ cột, biểu đồ tròn. Được thể hiện theo từng lĩnh vực, từng đơn vị xử lý (cấp quận, huyện, xã, phường), giúp trực quan hóa tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của người dân.

Với hệ thống trên, lãnh đạo thành phố và các đơn vị có thể tra cứu, giám sát từng kiến nghị của người dân. Qua đó, theo dõi chất lượng, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, kịp thời ra quyết định điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố.

Nguyễn Cảnh
.
.
.