Ra mắt Cổng thông tin điện tử về phòng chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác

08:45 25/11/2021

Cổng thông tin điện tử (TTĐT) phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào vận hành chính thức.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác nhằm mục đích đẩy mạnh truyền thông, cung cấp, phổ biến kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác theo quy định tại Nghị định 91 ngày 14/8/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác gồm 6 chuyên mục chính, bao gồm: Tin tức, quản lý tên định danh, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, đăng ký danh sách không quảng cáo, quản lý danh sách đen địa chỉ IP và hỗ trợ.

Cùng với việc liên kết tới hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo, hướng dẫn người dân đăng ký/hủy đăng ký vào danh sách không quảng cáo, qua Cổng TTĐT này, VNCERT/CC cũng sẽ cập nhật, công bố danh sách IP/dải IP phát tán tin nhắn rác hoặc lạm dụng phát tán tin nhắn rác.

Hùng Quân