Khuyến khích cơ quan báo chí sử dụng giấy giới thiệu điện tử

Thứ Sáu, 02/02/2024, 15:59

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản gửi đến các cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh thành về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử, kể từ 1/3.

Theo Bộ TT&TT, việc này nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu quy trình phối hợp, tương tác giữa cơ quan nhà nước với báo chí, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, thuận tiện cho các cơ quan báo chí liên hệ công tác, tác nghiệp. Văn bản điện tử cũng góp phần xóa bỏ những yêu cầu cung cấp thông tin, liên hệ công tác thiếu minh bạch, sai quy định.

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan kịp thời xử lý yêu cầu cung cấp thông tin để báo chí tiếp cận thông tin chính thống, chính xác. Các cơ quan công bố thông tin của người phát ngôn; kiểm tra, đánh giá định kỳ việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để đôn đốc, chấn chỉnh.

Khuyến khích cơ quan báo chí sử dụng giấy giới thiệu điện tử -0
Việc triển khai gửi nhận văn bản điện tử từ cơ quan báo chí đến các cơ quan hành chính nhà nước sẽ thúc đẩy chuyển đổi số báo chí.

Bộ TT&TT cho biết, thời gian qua đã thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí triển khai, kết nối, có thể gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan hành chính nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Lợi ích thấy rõ khi triển khai là những văn bản giữa bộ ngành, địa phương sẽ được thông suốt trên môi trường điện tử, không phải sử dụng văn bản giấy. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí khi cấp giấy giới thiệu cho phóng viên có thể sử dụng giấy giới thiệu điện tử. Giấy giới thiệu điện tử này được công khai trên hệ thống giúp cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, lãnh đạo báo chí ngay cả đơn vị mà báo chí đến làm việc cũng đều nhìn thấy được.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử sẽ góp phần hỗ trợ thay đổi tác phong làm việc từ nền hành chính dựa trên giấy tờ sang nền hành chính điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí.

Hùng Quân
.
.
.