Đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN cho 4 cụm công trình

16:44 27/03/2016
Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã họp, xem xét, đánh giá công trình đề nghị xét tặng giải thưởng 5 cụm công trình về khoa học công nghệ.

Thực hiện Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã họp, xem xét, đánh giá công trình đề nghị xét tặng giải thưởng theo quy định, bỏ phiếu lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị tiếp tục xem xét tại Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Theo đó,  Hội đồng xét Giải thưởng cấp Bộ của Bộ GD&ĐT đã thống nhất đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 5 cho Cụm công trình “Ngữ dụng học” của tác giả GS.TS Đỗ Hữu Châu và đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 cho 3 cụm công trình gồm: “Về tiểu thuyết Balzac”, tác giả PGS.TS Lê Nguyên Cẩn; “Tinh hoa văn học Nga-Khám phá và thưởng thức”, tác giả GS Nguyễn Hải Hà; “Tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp”, tác giả GS.TS Bùi Minh Toán.

H.Thanh