Cách tải và sử dụng app PC-COVID mà người dùng cần biết

15:39 30/09/2021

Trong thời gian tới, PC-COVID là ứng dụng thống nhất cho mục đích phòng, chống dịch COVID-19 của người dân. Ứng dụng này tích hợp các tính năng từ nhiều ứng dụng phòng dịch trước.

Sáng 30/9, ứng dụng hỗ trợ chống dịch PC-COVID đã được đưa lên các kho ứng dụng. Người dùng có thể tìm ứng dụng với tên PC-COVID Viet Nam trên App Store và CH Play để cài đặt app này.

Đối với người dùng Smartphone đã cài sẵn ứng dụng Bluezone từ trước thì sẽ được cập nhật lên thẳng PC-COVID và đồng bộ dữ liệu cũ, không cần phải nhập lại thông tin cá nhân.

Dưới đây là các bước cơ bản người dùng cần biết để đăng ký và sử dụng ứng dụng trên:

N.Thắng