Nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải

17:06 15/08/2013
Ngày 14/8, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Dự án được thực hiện sẽ góp phần nhằm đạt được mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 là 85% chất thải rắn được tái chế đến năm 2020.

Được biết, từ năm 2013 –2015, Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA sẽ hỗ trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD xây dựng trung tâm phát triển công nghệ tái chế chất thải nhằm tăng cường năng lực thu hồi tài nguyên có giá trị trong rác thải.

Đại diện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và đại diện KOICA tại lễ ký kết.

Dự án không chỉ hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu, phân tích, mà còn chuyển giao công nghệ tái chế chất thải, tập trung vào chất thải điện tử (e-waste). Quá trình tái chế thải điện tử là phương pháp giải quyết các vấn đề môi trường nghiêm trọng phát sinh từ các thiết bị điện tử thải như điện thoại, máy tính, tivi...

Việc nghiên cứu tái chế chất thải điện tử thu hồi vật liệu không những góp phần giải quyết vấn đề môi trường mà còn tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hướng tới phát triển bền vững

A.Tuấn
.
.
.