Đào tạo 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử

15:27 11/06/2020

Đây là bước triển khai cụ thể nhằm hiện thực hóa chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia hạt nhân về Chính phủ điện tử tại tất cả các Bộ, ngành địa phương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động vào cuối năm 2019.


Ngày 11/6, tại Hà Nôi, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lớp đào tạo trực tiếp cho 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử.

Đây là bước triển khai cụ thể nhằm hiện thực hóa chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia hạt nhân về Chính phủ điện tử tại tất cả các Bộ, ngành địa phương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động vào cuối năm 2019.

Chương trình đào tạo này nhằm trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về CNTT, những bài học hay về triển khai Chính phủ điện tử trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn hạ tầng nền tảng Chính phủ số ứng dụng điện toán đám mây. Đối tượng tham gia là lãnh đạo của các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, ngành và các Sở TT&TT. 

Khóa đào tạo sẽ mang lại cho các thành viên tham gia Chương trình những kiến thức chuyên sâu và bài học kinh nghiệm để có phương án giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai Chính phủ điện tử ở Bộ, ngành, địa phương mình.

H.Thanh