Rút ngắn tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn QL45 - Nghi Sơn

08:27 10/05/2022

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 điều chỉnh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Bộ GTVT, sau khi xem xét báo cáo, kiến nghị của Ban QLDA 2 về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện, Bộ GTVT thống nhất với kết quả rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công 3 tháng so với tiến độ hợp đồng đối với 3,76km/10,6km thuộc khu vực nền đào, đắp thông thường và xử lý nền đất yếu bằng giải pháp đào thay đất tại gói thầu XL1 (Km337 - Km349).

Rút ngắn tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn QL45 - Nghi Sơn -0

Bộ GTVT cũng thống nhất kết quả rà soát, cam kết rút ngắn tiến độ thi công từ 1- 2 tháng so với tiến độ hợp đồng đối với 7,75km/15,41km thuộc khu vực nền đào, đắp thông thường và xử lý nền đất yếu bằng giải pháp đào thay đất tại gói thầu XL2 (Km349 - Km364+410,75).

Đối với gói thầu XL3 (Km364+410,75 - Km380), theo báo cáo của Ban QLDA 2, hầu hết phạm vi gói thầu không thuộc khu vực phải xử lý nền đất yếu. Ban QLDA 2 có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tiếp tục kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch tăng cường nhân lực, thiết bị, dây chuyền thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

P.Huyền
.
.
.