Phí đầu tư cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột khoảng hơn 10.436 tỷ đồng

Thứ Sáu, 17/03/2023, 09:54

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo phương án được phê duyệt, dự án thành phần 2 được đầu tư với tổng chiều dài gần 37 km. Tuyến đi qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và các huyện M'Đrắk, Krông Bông, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Điểm đầu tại tại Km32+000 kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1, thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điểm cuối tại Km68+854,48 (trùng với Km69+500, điểm dự kiến kết thúc Dự án thành phần 2) kết nối với điểm đầu Dự án thành phần 3 thuộc địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tuyến cao tốc sẽ được đầu tư với quy mô đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012 “Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế”, đoạn khó khăn châm chước với vận tốc thiết kế 80km/h.Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 24,75m.

Giai đoạn phân kỳ, dự án đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m. Các đoạn nền đường đào sâu tùy theo địa hình, địa chất từng đoạn thiết kế mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh.

Cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột dự kiến phí đầu tư khoảng 280 tỷ/km -0
Dự kiến năm 2027 dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ.

Hạng mục đường gom, đường ngang, hoàn trả đường dân sinh sẽ được xây dựng với quy mô bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3,5m đường giao thông nông thôn loại B hoặc bề rộng nền đường 6m, bề rộng mặt đường 5m đường giao thông nông thôn loại A (khu vực miền núi); đoạn đi trùng đường hiện trạng, thực hiện hoàn trả theo quy mô đường hiện trạng.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là hơn 10.436 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đã bao gồm dự phòng) hơn 246 tỷ đồng; Chi phí xây dựng hơn 8.600 tỷ đồng; Chi phí thiết bị hơn 131 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác hơn 504 tỷ đồng; Chi phí dự phòng gần 954 tỷ đồng.

Theo lộ trình đặt ra, công tác chuẩn bị đầu tư dự án thực hiện từ năm 2022. Dự án cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, hoàn thành tuyến năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Phạm Huyền
.
.
.