Nhiều đơn vị đăng kiểm phương tiện còn lơi lỏng quy trình thực hiện

Thứ Sáu, 22/01/2021, 08:27
Một số tồn tại liên quan đến vấn đề đăng kiểm không đúng quy định đã được, đoàn thanh tra Bộ GTVT làm rõ.

Mới đây, đoàn thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra 24 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, 2 trung tâm đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang. Qua đó, một số tồn tại liên quan đến vấn đề đăng kiểm không đúng quy định đã được làm rõ.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, tại Trung tâm 1101S (Cao Bằng), 6106D (Bình Dương), 9501S (Hậu Giang) có một số bình chữa cháy hết hạn sử dụng. Đăc biệt, Trung tâm 9501S không có màn hình tại phòng chờ khách hàng để công khai quá trình giám sát hoạt động kiểm định trên dây chuyền theo quy định.  

Ngoài ra, khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý, sử dụng đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập, nhân viên nghiệp vụ kiểm định của 13 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ như: 1102D, 2301S (Hà Giang), 3704D (Nghệ An), 3801D (Hà Tĩnh), 6102S (Bình Dương)… lực lượng chức năng cũng nhận thấy một số đăng kiểm viên thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công khi kiểm tra phương tiện. 

Một số trung tâm khác như 1101S, 3701S (Nghệ An), 6104D (Bình Dương), 6801S (Kiên Giang) thì thấy có một số trường hợp không thống nhất tên đăng kiểm viên trong sổ phân công nhiệm vụ kiểm định và phiếu kiểm định hoặc chưa cập nhật, phân công bổ sung, thay thế khi có sự thay đổi nhiệm vụ kiểm định của đăng kiểm viên. 

Một số khác như trung tâm 3703D, 3803D, 6101S, 9501S, 9502D có sổ phân công nhiệm vụ kiểm định một số ngày có tẩy xoá nhưng không được đơn vị xác nhận (đóng dấu xác nhận) hoặc sổ phân công nhiệm vụ không được lãnh đạo đơn vị hoặc phụ trách dây chuyền kiểm định ký, ghi họ tên hoặc sổ phân công nhiệm vụ kiểm định một số ngày chưa đúng mẫu. 

Khi kiểm tra đến việc thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới đường bộ, thanh tra Bộ GTVT cũng ghi nhận các trung trâm tổ chức kiểm định phương tiện không vượt quá số lượng xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận trong ngày. Tuy nhiên, đoàn thanh tra lại phát hiện một số đăng kiểm viên kiểm tra công đoạn 1 của nhiều phương tiện không đúng quy định. 

Thậm chí, tại một số trung tâm có camera giám sát hoạt động kiểm định nhưng lại không quan sát được đầy đủ các vị trí kiểm tra trên dây chuyền kiểm định hoặc hình ảnh giám sát không rõ nét. Đơn cử, Trung tâm 3703D còn thực hiện kiểm tra phương tiện khi camera giám sát vị trí kiểm tra khí thải động cơ diesel bị hỏng một số ngày. 

Liên quan đến việc kiểm định phương tiện thuỷ nội địa, kết luận thanh tra chỉ rõ tại Trung tâm 9001S (Hà Nam) thiếu 1 đăng kiểm viên vỏ tàu đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ thực hiện công tác đăng kiểm); có nhân viên nghiệp vụ chưa được tập huấn nghiệp vụ theo quy định.

Quy trình đăng kiểm phương tiện nếu không được làm chặt dễ dẫn đến nguy cơ mất ATGT.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số trung tâm đăng kiểm chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định; một số đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập không thực hiện đúng nội dung, phương pháp kiểm tra phương tiện. Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, người đứng đầu đơn vị đăng kiểm, phụ trách dây chuyền và đăng kiểm viên.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các trung tâm đăng kiểm có sai phạm thay thế các bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, trang bị màn hình tại phòng chờ khách để công khai quá trình giám sát hoạt động kiểm định trên dây chuyền theo quy định. 

Quản lý chặt chẽ các đăng kiểm viên để đảm bảo các đăng kiểm viên thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng nhiệm vụ được phân công hoặc thực hiện kiểm định theo đúng quy định tại các trung tâm: 3705D, 3706D, 6103D, 9001S, 9501S, 9701D. 

Đối với các trung tâm 3703D,  3803D, 6101S, 9501S, 9502S phải phân công nhiệm vụ kiểm định trong sổ phân công nhiệm vụ kiểm định đảm bảo chặt chẽ về tính pháp lý, phải có đóng dấu đơn vị xác nhận nội dung trong trường hợp có tẩy xoá, sửa chữa; lãnh đạo đơn vị hoặc phụ trách dây chuyền kiểm định ghi họ tên khi phân công công việc hoặc lưu bản phô tô phiếu phân công nhiệm vụ hàng ngày cùng hồ sơ kiểm định hoặc sử dụng phân công nhiệm vụ kiểm định. 

Với các tổ chức, cá nhân có liên quan do có đăng kiểm viên thực hiện kiểm định phương tiện không đúng quy định phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm rõ ràng…

Đặng Nhật
.
.
.