Lần đầu tiên công bố và kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số

Thứ Ba, 25/04/2023, 13:13

Ngày 25/4 tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), đã công bố và kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số.

Đây là bộ cơ sở dữ liệu về các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp đầu tiên và chính thức được công bố, góp phần quan trọng vào cung cấp thông tin, kết nối giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

Để xây dựng được Trang vàng giải pháp chuyển đổi số, các chuyên gia độc lập của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT và của Dự án USAID LinkSME đã tiến hành xây dựng phương pháp rà soát, phân loại và đưa ra các tiêu chí phù hợp, công bố rộng rãi để các doanh nghiệp cung cấp giải pháp tham gia. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng với 115 doanh nghiệp đăng ký.

Các chuyên gia đã tiến hành sàng lọc, phân loại, lựa chọn ra 40 doanh nghiệp đang cung cấp các giải pháp chuyển đổi số phổ biến, phù hợp với các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó tiến hành thẩm định trực tiếp đối với từng giải pháp.

Trang vàng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp là ấn phẩm giúp các doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp công nghệ số phù hợp khi thực hiện chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu các Giải pháp chuyển đổi số trong Tài liệu được rà soát, đánh giá và phân loại bởi chuyên gia của chương trình qua 3 bước: tạo bộ tiêu chí và câu hỏi khảo sát; công bố rộng rãi mời các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số trên toàn quốc tham gia; sàng lọc và đánh giá chi tiết tìm ra 40 doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp.

4 nhóm nghiệp vụ các giải pháp chuyển đổi số được rà soát tại ấn phẩm bao gồm: nhóm giải pháp chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề (56%); nhóm giải pháp sản xuất (14%); nhóm giải pháp hạ tầng và quản lý thông tin (10%) và nhóm giải pháp đặc thù (20%) của ngành y tế, xăng dầu, ngành vận tải & kho, ngành truy xuất nguồn gốc.

Lần đầu tiên công bố và Kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số -0
Doanh nghiệp chia sẻ về những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Đây là năm đầu tiên phát hành ấn phẩm này, hàng năm, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành, hiệp hội liên quan để tiếp tục rà soát, cập nhật thêm nhiều giải pháp hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này cũng là các thông tin nền tảng để phục vụ các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của chương trình, trong đó sẽ tập trung vào hướng dẫn chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nguồn lực xã hội hợp pháp khác.

Trân Trân
.
.
.