Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ cho cơ quan báo chí

Thứ Tư, 01/12/2021, 07:41

Ngày 30/11, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã tổ chức diễn tập “Ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho cơ quan báo chí” qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Mục tiêu của diễn tập lần này nhằm đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc; tạo kênh trao đổi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo đảm an toàn, ứng cứu khi xảy ra sự cố; bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của lực lượng kỹ thuật chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan báo chí trong tình huống phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ.

Đồng thời giúp cho các cán bộ, bộ phận nắm chắc các quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng và cơ chế phối hợp với các đơn vị liên quan để có thể ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Chương trình diễn tập được lồng ghép giữa lý thuyết và tấn công mô phỏng, cũng như cơ chế điều phối ứng cứu của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT/CC) và các nhà cung cấp dịch vụ internet khi có tấn công xảy ra, qua đó giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về tấn công từ chối dịch vụ cũng như hoạt động ứng cứu sự cố, vai trò điều phối của VNCERT/CC. 

Hùng Quân
.
.
.