Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thứ Tư, 07/12/2022, 18:45

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố công khai danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây là những trang web mà các đơn vị không được hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo.

Danh sách mà Bộ TT&TT vừa công bố gồm có 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật cập nhật đến quý IV/2022.

Trước đó, vào tháng 5 và tháng 9, Bộ TT&TT cũng đã lần lượt công bố danh sách 25 và 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo nắm được.

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật -0
Việc Bộ TT&TT công khai danh sách các website vi phạm sẽ góp phần ngăn chặn quảng cáo "bẩn" trên không gian mạng.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo được Chính phủ ban hành, Nghị định có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Theo quy định tại Nghị định 70/2021/NĐ-CP thì: “Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT”.

Thực hiện quy định trên, Bộ TT&TT công bố danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật (cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng …) để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo lưu ý không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này, từ đó góp phần ngăn chặn quảng cáo "bẩn", tạo lập môi trường quảng cáo lành mạnh, công bằng trên không gian mạng.

H. Thanh
.
.
.