Phát động chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên trên toàn quốc”

18:53 21/09/2020
Đây là chiến dịch vì cộng đồng, hướng tới cá nhân, doanh nghiệp; cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.


Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC Vietnam) trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp trong Liên minh phòng chống mã độc và xử lý tấn công mạng vừa tổ chức phát động chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc cho Việt Nam. 

Đây là chiến dịch vì cộng đồng, hướng tới cá nhân, doanh nghiệp; cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

Chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020.

Chiến dịch được triển khai trên diện rộng, các phần mềm phòng chống mã độc sẽ được cập nhật, cho phép sử dụng miễn phí qua website:https://khonggianmang.vn. 

Chiến dịch hướng đến việc giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, và giảm 50% địa chỉ IP nằm trong 10 mạng botnet phổ biến, đưa Việt Nam ra khỏi báo cáo của các hãng về tỉ lệ lây nhiễm mã độc trong khoảng thời gian nhất định. 

Đồng thời, góp phần cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Chiến dịch sẽ được thực hiện thành 3 giai đoạn, kéo dài trong thời gian 2 tháng. 

Hùng Quân