Ký kết qui chế phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng

19:20 22/12/2017
Ngày 22-12, tại Hải Phòng, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tổng Tham mưu- Bộ Quốc phòng) và TP Hải Phòng đã tổ chức lễ ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hai bên cùng thống nhất trao đổi, chia sẻ thông tin về giám sát không gian mạng, sự cố an toàn, lỗ hổng bảo mật,  hệ thống thông tin…hỗ trợ, phối hợp trong tư vấn, triển khai các giải pháp, sản phẩm về an toàn thông tin mạng và điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng…

Hình ảnh tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và đại diện TP Hải Phòng đều khẳng định sự phát triển và ứng dụng rộng rãi những thành tựu của công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực đã tạo sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội, song, cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn.

Trước nguy cơ, thách thức lớn này, việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng càng trở nên cấp thiết và mong muốn sự phối hợp giữa hai bên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Văn Thịnh- N.Q.