Hơn 18.085 website nhiễm mã độc trong 9 tháng đầu năm

17:38 29/10/2015
9 tháng đầu năm, có 18.085 website bị nhiễm mã độc và lây lan mã độc đến các máy tính trong mạng, trong đó có 88 website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), trong 9 tháng đầu năm 2015, VNCERT đã phát hiện hơn 3,29 triệu địa chỉ IP bị nhiễm mã độc và bị điều khiển bởi các máy chủ bên ngoài lãnh thổ, 18.085 website bị nhiễm mã độc và lây lan mã độc đến các máy tính trong mạng, trong đó có 88 website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, có 5.368 website bị tấn công và cài mã lừa đảo phishing, 7.421 tấn công thay đổi giao diện, trong đó có 164 website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong tháng 8/2015, VNCERT đã cảnh báo đến 3 doanh nghiệp Internet sau khi phát hiện gần 80.000 địa chỉ IP của các doanh nghiệp này bị chiếm quyền điều khiển và hacker khởi động chuẩn bị tấn công.

H.T.