Hơn 1.451.997 địa chỉ IP bị nhiễm mã độc trong năm 2015

18:04 23/12/2015
Theo báo cáo tổng kết năm 2015 của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua, VNCERT đã ghi nhận 1.451.997 lượt địa chỉ IP cả nước bị nhiễm mã độc và nằm trong các mạng Botnet, tăng 1,6 lần so với năm 2014. 
Trong đó, Trung tâm đã gửi cảnh báo cho 3.779 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước, điều phối, yêu cầu ngăn chặn 7.540 địa chỉ máy chủ điều khiển mạng Botnet và bóc gỡ mã độc hại tại 1,2 triệu địa chỉ IP tại các máy bị nhiễm mã độc thuộc quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. 

Đồng thời, đã phối hợp với các đơn vị quốc tế xử lý và ngăn chặn 200 website giả mạo; xử lý hơn 500 trường hợp phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. 

H.T.