Cân nhắc việc đăng tải, phát sóng dịch vụ truyền hình xuyên biên giới

18:00 10/07/2020
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản khuyến nghị cơ quan báo chí về việc tuyên truyền các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới.

Theo Bộ TT&TT, cơ quan này đã ghi nhận những rủi ro về nội dung trên các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới. Điểm chung của nội dung trên các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới này là đều đang được cung cấp trên quan điểm, nhận thức của các doanh nghiệp nước ngoài, không được biên tập phù hợp truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam; trái quan điểm chính trị; chuyển ngữ tiếng Việt sử dụng từ ngữ thô tục, “phá hoại” tính trong sáng của tiếng Việt; chưa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, qua theo dõi thông tin báo chí, Bộ TT&TT nhận thấy, thời gian qua, một số cơ quan báo chí đã có một số chương trình, bài viết quảng bá, giới thiệu các dịch vụ truyền hình cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Đáng chú ý, trong các chương trình, bài viết này có một số nội dung thông tin chi tiết, mô tả dịch vụ, giới thiệu các nội dung mới sắp được cung cấp trên dịch vụ và hứớng dẫn người dùng sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan báo chí cân nhắc về việc đăng tải, phát sóng các tin bài, chương trình có nội dung phổ biến, quảng bá cho các dịch vụ truyền hình của doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam; Quan tâm thông tin, quảng bá cho các dịch vụ phát thanh, truyền hình của các doanh nghiệp trong nước đã có Giấy phép.

Hùng Quân