9 bộ, ngành, địa phương xếp loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng

13:18 30/10/2021

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020.

Đánh giá tổng thể dựa trên 50% đánh giá thực tế và 50% khảo sát, theo 5 trụ cột phát triển an toàn không gian mạng gồm pháp lý, kỹ thuật, nâng cao năng lực, tổ chức, hợp tác. Kết quả, năm 2020, trên cả nước có 64 cơ quan đạt loại B (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức khá), chiếm 61%; 16 cơ quan xếp loại C (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình), chiếm 29%. Không có bộ, địa phương xếp loại D (mới bắt đầu quan tâm triển khai an toàn thông tin) và E (chưa quan tâm triển khai an toàn thông tin).

Trong 26 cơ quan khối bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải là 2 cơ quan xếp loại A. Với khối địa phương, 7 tỉnh, thành phố xếp loại A về mức độ sẵn sàng đảm bảo an toàn thông tin mạng gồm có: Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Quảng Ninh.

Hùng Quân