Phát động phong trào đọc sách trên cả nước

12:24 21/04/2022

Ngày 21/4, lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng trên cả nước đã diễn ra tại Phố Sách Hà Nội. Đây là sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022.

Phát động phong trào đọc sách trên cả nước -0
Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Bảo - phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết: Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát triển văn hoá và con người Việt Nam, triển khai các nội dung của Luật Xuất bản và Luật thư viện, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đã đề xuất với Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 284 nhằm mở rộng không gian tổ chức Ngày Sách, nâng cao nhận thức xã hội về sách và văn hoá đọc lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Phát động phong trào đọc sách trên cả nước -0
Các đại biểu dự lễ phát động.

Ngày Sách trở thành Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Hội Xuất bản Việt Nam xác định đây là dịp quan trọng để những người làm công tác xuất bản và văn hoá đọc đẩy mạnh hoạt động nhằm lan toả mạnh mẽ văn hoá đọc trong cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn hoá quốc gia, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình.

Phát động phong trào đọc sách trên cả nước -0
Bạn đọc nhiều lứa tuổi tham quan, mua sách trong Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cũng đề nghị các nhà xuất bản và các đơn vị liên kết xuất bản đề cao trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của sách.

Các doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm đẩy mạnh xây dựng các không gian sách hiện đại, chuyên nghiệp cả trên thực địa cũng như trên không gian mạng, phải để cho mỗi nhà sách, hiệu sách, gian hàng điện tử trở thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, là thiết chế văn hóa quan trọng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cộng đồng các doanh nghiệp chung tay, cùng ngành xuất bản, ngành thư viện đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc với tinh thần đầu tư cho xuất bản và văn hóa đọc là đầu tư vào nguồn lực con người, cũng là nguồn lực lớn nhất đem đến sự thành công, thịnh vượng cho mỗi doanh nghiệp.

Hội Xuất bản Việt Nam cũng kêu gọi các trường học và mỗi gia đình hãy quan tâm hơn nữa đến sách, chăm chút cho thói quen đọc sách của mỗi thành viên trong gia đình và nhà trường. Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội cùng các địa phương trên cả nước tạo mọi điều kiện thuận lợi xây dựng nền tảng cho văn hóa đọc phát triển; đẩy mạnh đầu tư cho các thiết chế thư viện, nhà văn hóa, điểm đọc sách cộng đồng nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến với sách; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phát động phong trào đọc sách trên cả nước -0
Ban tổ chức trao tặng 1.000 cuốn sách sau lễ phát động.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 500 cuốn sách cho Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội và 500 cuốn sách cho Trung tâm tư vấn và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hoa Nguyễn
.
.
.