Đề trình “Nghệ thuật sơn mài” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

08:31 09/03/2016
Ngày 8-3, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia “Nghề sơn mài truyền thống” đệ trình UNESCO ghi danh “Nghệ thuật sơn mài” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Ở Việt Nam, sơn mài có lịch sử lâu đời và đã được phát triển từ nghề thủ công truyền thống sang nghề thủ công mỹ nghệ và cao hơn là nghệ thuật tạo hình hiện đại (tranh sơn mài), với các giá trị đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và khoa học.

Ở Việt Nam, nghệ thuật sơn mài đã có lịch sử lâu đời.

Việc hợp tác với Hàn Quốc xây dựng hồ sơ đa quốc gia (qua trao đổi, phía Hàn Quốc cho biết khả năng sẽ có sự tham gia của cả Trung Quốc và Nhật Bản) nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị độc đáo của nghề sơn mài truyền thống Việt Nam trên phạm vi quốc tế, và thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể giữa các nước trong khu vực.

Cảnh Vũ