Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam ra mắt thương hiệu và trang web du lịch mới

Thứ Bảy, 27/08/2016, 07:22
Thương hiệu và trang web du lịch mới của ba địa phương Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã được ra mắt tại Hội An ngày 26-8-2016 với sự hỗ trợ của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án EU-ESRT, do Liên minh Châu Âu tài trợ).

Phát biểu tại phiên họp, ông Tom Corrie, Phó ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam đang phải cạnh tranh với các điểm đến hấp dẫn tại các nước trong khu vực.

Để tồn tại trong môi trường cạnh tranh chịu ảnh hưởng lớn từ các xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam cần khẳng định mình bằng các sản phẩm sáng tạo và đa dạng, được định vị bằng sự độc đáo và chất lượng. Các sản phẩm du lịch này cần được tiếp thị khéo léo cả ở tầm quốc gia và khu vực, để chuyển tải các lợi thế cạnh tranh của điểm đến. Cùng nhau kết hợp lại, ba địa phương sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch mạnh mẽ đầy hấp dẫn”.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hỗ trợ của Dự án EU-ESRT đã hình thành một tiền đề trong việc đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch ba địa phương, website du lịch... bước đầu đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong việc liên kết, mở rộng hướng hợp tác trong việc liên kết phát triển du lịch.

Đại diện Ban Quản lý Dự án EU-ESRT có phiên họp kỹ thuật với đại diện ba tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam để hướng dẫn ba tỉnh áp dụng thương hiệu điểm đến và duy trì trang web du lịch mới. Thương hiệu mới đã được áp dụng trên những sản phẩm tiếp thị chung của ba địa phương, như bản đồ tuyến điểm du lịch và trang web du lịch mới với địa chỉ www.theessenceofvietnam.com.

Trang web du lịch cung cấp cho du khách các thông tin như “Điểm đến cần tới”, “Trải nghiệm”, “Ẩm thực” và “Hành trình truyền cảm hứng” cho cả ba địa phương.

L.Hiệp
.
.
.