Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

16:16 24/03/2017

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.


Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý về chủ trương, giao UBND TP Hà Nội chủ trì lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thảo Thảo