Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tà đạo Bà Cô Dợ

Thứ Ba, 30/01/2024, 15:11

Sự xuất hiện của tổ chức “Bà Cô Dợ” gắn với hoạt động lập “Nhà nước riêng” cho thấy âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng tôn giáo, dân tộc để xâm phạm ANQG, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với “tham vọng” đẩy nhanh hoạt động phá hoại, đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động vẫn ngày đêm lợi dụng các nhóm tà đạo như: “Bà Cô Dợ”, “Hội thánh Đức chúa trời”, “Dương Văn Mình”… gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của đồng bào các dân tộc và gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn.

Từ nhận diện đến những giải pháp quan trọng của các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp đã giúp người dân hiểu rõ hơn bản chất của việc lợi dụng tôn giáo, đức tin của các hoạt động mang màu sắc tôn giáo, trái với quy định của pháp luật.

Nhận diện bộ mặt thật của "Bà Cô Dợ"

Tà đạo Bà Cô Dợ do đối tượng Vừ Thị Dợ, SN 1977, là người Mông gốc Lào, quốc tịch Mỹ, hiện đang sinh sống tại thành phố Milwaukee, bang Wiscosin, Mỹ lập ra và làm hội trưởng từ cuối năm 2016. Vừ Thị Dợ đã đăng tải, tán phát nhiều video clip trên YouTube với nội dung con trai của Dợ, SN 2000, là chúa Giê Su, đến năm 2018 (đủ 18 tuổi) sẽ tái lâm làm vua của người Mông. Vừ Thị Dợ đã lập ra nhóm đạo có tên “Đức Chúa trời yêu thương chúng ta” hay còn gọi là Bà Cô Dợ và lôi kéo mọi người tin theo và tham gia nhóm đạo trên để tập hợp lực lượng, lập nhà nước riêng của người Mông. 

Trong quá trình giảng dạy, các đối tượng sử dụng các bài hát về chúa đã được cải biên trên nền nhạc trẻ; nội dung chủ yếu chúng tuyên truyền mê tín dị đoan, xuyên tạc Kinh thánh, đả kích các tôn giáo chính thống, chê bai phong tục truyền thống của người dân tộc Mông, tuyên truyền về ngày tận thế, việc vua Mông ra đời, kích động ly khai, tự trị, lôi kéo người theo Bà Cô Dợ tham gia thành lập “Nhà nước Mông”.

lực lượng công an và chính quyền xã xuân thượng vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật.jpg -1
Lực lượng Công an và chính quyền xã Xuân Thượng vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật.

Hoạt động của tổ chức “Bà Cô Dợ” ngày càng tinh vi, nguy hiểm, bài bản hơn, có mối liên hệ chặt chẽ giữa các địa bàn ở tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu… Các đối tượng cầm đầu, cốt cán ở nước ngoài ngày càng có âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, bài bản hơn, thường xuyên liên lạc với số trong nước để nghiên cứu cách thức, điều kiện để tuyên truyền, lôi kéo người Mông tin theo và hỗ trợ kinh phí cho số đối tượng cầm đầu ở Lai Châu, Điện Biên để phát triển tín đồ, tiến tới thực hiện âm mưu tập hợp lực lượng thành lập “Nhà nước riêng”.

Sự xuất hiện của tổ chức “Bà Cô Dợ” gắn với hoạt động lập “Nhà nước riêng” cho thấy âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng tôn giáo, dân tộc để xâm phạm ANQG, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Mang bình yên trở lại các bản làng

Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới hiện có 41 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 31 cơ sở tín ngưỡng đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp Quốc gia; có 03 tôn giáo đang hoạt động (Phật giáo, Công giáo, Tin lành) với gần 54 nghìn tín đồ. Trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, phong tục tập quán còn nhiều hủ tục lạc hậu, dân cư sinh sống rải rác, phân bố không đồng đều....

Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để hoạt động, tuyên truyền lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động nhằm xâm phạm ANQG. Thời kỳ cao điểm nhất, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 11 hộ với 55 khẩu theo “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”; có 19 hộ, 96 khẩu theo tổ chức “Yeshua” và có 7 hộ  với 47 nhân  khẩu  theo tổ chức “Bà Cô Dợ”.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở; tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của các tín đồ; thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANCT trong tình hình mới. Không để phát sinh điểm nóng để các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng chống phá.

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với các tổ chức trái phép này nhằm làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng lập “Nhà nước riêng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Song song với công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh xác định lấy tuyên truyền làm then chốt để ngăn chặn sự chỉ đạo hoạt động, củng cố niềm tin, tinh thần cho đồng bào ngay tại từng địa bàn quản lý. Công an tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với Công an huyện các huyện có liên quan trực tiếp xuống cơ sở, thực hiện 3 bám (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước), bốn cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào) với nhân dân để tuyên truyền, vận động.

Liên tục phản bác những luận điệu sai trái của tổ chức “Bà Cô Dợ” bằng loa phát thanh, bản tin ngay tại thôn, bản. Vận động các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong dòng họ, dòng tộc vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động giữ gìn ANTT ở địa phương, ngăn chặn không để tổ chức “Bà Cô Dợ” tuyên truyền, lôi kéo phát triển người vào tổ chức.

công an xã phúc khánh, huyện bảo yên trên đường tuần tra khu vực giáp ranh.jpg -0
Công an xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trên đường tuần tra khu vực giáp ranh.

Tại một số địa bàn trọng điểm ảnh hưởng bởi tổ chức "Bà Cô Dợ" như xã Điện Quan, xã Xuân Thượng (huyện Bảo Yên), xã Nậm Mòn, xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà)...,  lực lượng an ninh cơ sở đã đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, đặc biệt là mô hình: “thôn bản an toàn về ANTT, quần chúng nhân dân tự quản - tự phòng”, mô hình “Camera an ninh” ở Bản 4 Vành và 6 Vành, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đã phát huy được hiệu quả trong công tác nắm tình hình, kiềm tỏa được hoạt động của các đối tượng.

Bằng sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, tình cảm chân thành của các tổ công tác, 7 hộ  với 47 nhân  khẩu cuối cùng trên địa bàn huyện Bảo Yên, Bắc Hà đã từ bỏ tổ chức “Bà Cô Dợ”, quay trở lại phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. Cùng với đó, sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Lào Cai cũng đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào theo tôn giáo vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày phát triển vững mạnh, ổn định quốc phòng và an ninh.

Tống Huệ
.
.
.