Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên do ông Lương Duy Hanh – Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) làm trưởng đoàn.

Theo phản ánh của người dân khu vực, dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón diamin phốt phát (DAP) của công ty DAP – Vinachem thải chất thải rắn thạch cao chứa phốt pho độc hại với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ con người.

Việc thanh tra sẽ thực hiện trong 45 ngày. Sau khi có kết quả, Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhà máy DAP - Vinachem

Công ty CP DAP – Vinachem là doanh nghiệp cổ phần với 64% vốn Nhà nước, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh ngày 29-7-2008 với vốn điều lệ 1.461 tỉ đồng. 

Khánh Vy