Theo ông Trần Phong, thành phần tham gia đoàn Thanh tra tại tỉnh Hậu Giang, ngoài đại diện Cục môi trường miền Nam, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ Môi trường (Tổng cục Môi trường), Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hậu Giang,  còn có đại diện Viện TN&MT (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường Đại học Văn Lang, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và bảo vệ môi trường; đơn vị tham gia lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường là Viện Công nghệ Môi trường, thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Công ty Giấy Lee&Man nằm trong diện thanh tra toàn diện đợt này. 

Được biết, trong đợt thanh tra lần này, tỉnh Hậu Giang có tổng cộng 29 công ty, xí nghiệp sẽ được thanh tra. Nội dung thanh tra gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đới với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo ông Phong, giống như các công ty, xí nghiệp khác, trong đợt thanh tra lần này Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) cũng nằm trong diện DN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nằm trong diện thanh tra.

Ngoài thanh tra về thủ tục pháp lý như cấp phép xả thải, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, các công trình bảo vệ môi trường, tổ chức quản lý chất thải, giám sát công tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu khí, nước, chất thải rắn để phân tích…

Văn Đức