Trước thực trạng gây ô nhiễm của Công ty Núi Pháo, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên để xử lí các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tại buổi làm việc, Bộ này và UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất sẽ tiến hành thanh tra toàn diện đối với Công ty Núi Pháo. Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các khía cạnh như bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai…

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Tài nguyên – Môi trường và UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ yêu cầu Công ty Núi Pháo thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý, khắc phục các vấn đề môi trường do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của công ty gây ra.

Công ty Núi Pháo sẽ bị thanh tra toàn diện vì gây ô nhiễm

Để công tác thanh tra gặp thuận lợi, Bộ Tài nguyên – Môi trường cũng yêu cầu Công ty Núi Pháo tự đánh giá toàn diện tác động tới môi trường, cuộc sống của người dân được tạo ra từ các hoạt động của công ty.  


K. Vy