Trong hai ngày 17 và 18-6, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Bình Thuận. 

Kết quả kiểm tra cho biết, nguyên nhân vỡ bờ moong do bờ cát bở rời, liên kết yếu, không thường xuyên kiểm tra theo dõi cùng với lượng nước chứa lớn nằm trên độ cao 50m so với mặt đường ĐT 719 và nhà dân nên gây vỡ bờ moong. 

Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kể trên và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thu hồi, khai thác titan tại mỏ Nam Suối Nhum để giải quyết dứt điểm sự cố.

Công ty Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ titan-zircon Nam Suối Nhum, với tổng diện tích 515,5ha, thời hạn đến hết năm 2038. 

Trong các thủ tục, hồ sơ pháp lý, công ty này chưa được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất khai thác khoáng sản; chưa đăng ký thời gian khai thác cụ thể với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; chưa có giấy phép khai thác nước mặt, nước ngầm và giấy phép xả nước thải theo quy định; chưa lập kế họach phòng ngừa, ứng phó với sự cố; chưa được Tổng cục Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường… 

Dù chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công ty Tân Quang Cường vẫn tiến hành khai thác khoáng sản, đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 84 triệu vào tháng 3-2016, nhưng vẫn tiếp tục xây nhiều bờ moong chứa nước, một trong những moong đó đã xảy ra sự cố vỡ bờ tràn bùn cát nước xuống đường lộ và nhà vườn của dân. 

Đoàn kiểm tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thanh tra, đánh giá toàn diện về dự án khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường từ khi được cấp phép đến nay, làm rõ những sai phạm, đánh giá tính khả thi về an toàn, tác động ảnh hưởng đến môi trường. Nếu cần thiết, không đáp ứng các yêu cầu sẽ thu hồi giấy phép. 

Đồng thời rà soát, kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Nam Yên