Về chất lượng đào tạo, tỉnh Cà Mau chọn những lĩnh vực thuộc thế mạnh của địa phương là ngư - nông - lâm nghiệp để ưu tiên đào tạo, tránh đào tạo tràn lan. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 8 tháng năm 2015, tỉnh Cà Mau đã đào tạo nghề cho 22.000 lao động, đồng thời bố trí việc làm cho 29.628 lao động, đạt 82% kế hoạch cả năm; trong đó đã bố trí việc làm cho 18.900 lao động ngoài tỉnh, 10.671 lao động trong tỉnh, số còn lại đi lao động nước ngoài.

Đặc biệt, các lao động có nhu cầu làm việc ngoài tỉnh cũng được hỗ trợ thông qua chương trình giới thiệu việc làm. Ước tính Cà Mau hiện có khoảng 30.000 lao động làm việc ngoài tỉnh, chủ yếu ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015, tỉnh Cà Mau phấn đấu đào tạo nghề cho từ 30.000 - 32.000 lao động.

P.V