Đoàn KTNN thực hiện nhiệm vụ kiểm toán lần này tại Quảng Nam do ông Nguyễn Minh Giang, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, làm Trưởng đoàn.

Việc kiểm toán nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai; đánh giá tính tuân thủ trong thực hiện các chính sách; phát hiện những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện trong việc quản lý, thực hiện chính sách; phát hiện các sai phạm và kiến nghị các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh theo quy định; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Minh Giang, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, công bố quyết định kiểm toán chuyên ngành tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Thời hạn kiểm toán là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Trong thời gian kiểm toán, Đoàn KTNN còn thực hiện kiểm toán 5 dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế mở Chu Lai gồm Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Duy Hải - giai đoạn 1; Dự án thành phần 2 Khu tái định cư Tam Quang; Dự án phòng chống lụt bão đường cứu nạn cứu hộ TP Tam Kỳ; Dự án thành phần 1 đường nối Khu công nghiệp Tam Quang đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (giai đoạn 1).

Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên, động lực phát triển chính của tỉnh Quảng Nam; được Chính phủ thành lập tại Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 5-6-2003 theo chủ trương của Bộ Chính trị. Theo quy hoạch được duyệt ban đầu, Chu Lai có 4 khu chức năng là khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị và khu thương mại tự do.

Được biết, đợt này, ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai, KTNN còn thực hiện kiểm toán chuyên ngành để đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế khác trong cả nước như Đình Vũ - Cát Hải, Nhơn Hội, Vân Đồn, Định An, Chân Mây - Lăng Cô, Vũng Áng, Đông Nam Nghệ An, Dung Quất, Nam Phú Yên, Nghi Sơn, Năm Căn, Vân Phong.
Ngọc Thi