Kế hoạch nêu rõ, sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm toán, tập trung vào lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng (các dự án đầu tư lớn của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư theo hình thức BOT, BT; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, dự kiến thời gian hoàn thành vào quý IV-2018.

Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo hoàn thành rà soát việc thanh tra, kiểm toán các dự án: Dự án xây dựng Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; Dự án đạm DAP số 1 Hải Phòng; Dự án đạm DAP số 2 Lào Cai; Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam; Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Thời gian dự kiến hoàn thành vào quý II-2018. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát kết quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kết quả KTNN, nhất là kiểm tra, rà soát kết quả thanh tra, kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm,. Thời gian hoàn thành dự kiến quý IV-2018.

Ngoài ra, kế hoạch còn đặt mục tiêu rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành chủ quản trong việc để xảy ra những vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách nhưng không được kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý kịp thời…

Phạm Huyền