Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì buổi làm việc.


Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Những năm qua, trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đảm bảo ngân sách phục vụ công tác thường xuyên và đột xuất; ưu tiên đầu tư kinh phí từng bước cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác và chiến đấu, tạo ra những điều kiện cơ bản góp phần quan trọng để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhận thức, đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của công tác tài chính đối với hoạt động của lực lượng Công an, hàng năm Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác quản lý và điều hành ngân sách trong lực lượng CAND; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, phân bổ và đề cao nguyên tắc ở đâu có chi tiêu, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước thì đều phải được kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các nguồn lực tài chính được sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng. 

Hàng năm, Bộ Công an luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả của Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện chức năng giám đốc chi tiêu, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, sự giúp đỡ và đóng góp của Kiểm toán Nhà nước đối với công tác quản lý tài chính, tài sản trong CAND; nhiều phát hiện và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn những sơ hở trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại Công an các đơn vị, địa phương, giúp Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại và hạn chế, kịp thời có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của lực lượng Công an.

Về kết quả kiểm toán thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an đánh giá cao chất lượng, hiệu quả làm việc của Đoàn Kiểm toán. Những đánh giá, nhận xét và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện nghiêm túc theo các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; mong muốn, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước quan tâm phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ Bộ Công an thực hiện tốt chức năng giám đốc chi tiêu để kiểm soát hiệu quả các hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước để ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Song Anh