Dự án này sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của KOICA và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; gồm 3 hợp phần chính: Tư vấn, Xây dựng hệ thống và Quản lý dự án. Dự án này nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng, thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin quốc gia khác và phát triển công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng khẳng định, việc triển khai dự án góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Minh bạch hoá các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại khoản đầu tư 5,5 triệu USD cho dự án này. Dự án giúp cải thiện thủ tục hiệu quả hành chính trong đầu tư tư nhân của Chính Phủ. 

“Hàn Quốc là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực của dự án. Chúng tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT để triển khai thực hiện Dự án trong thời gian tới”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Đại diện nhà tài trợ, ông Kim Jinoh, Giám đốc quốc gia KOICA khẳng định đây là một trong những  dự án lĩnh vực ưu tiên trong quá trình triển khai chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc. Trong đó, Việt Nam là đối tác trọng điểm.

“Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại khoản đầu tư 5,5 triệu USD cho dự án này. Dự án giúp cải thiện thủ tục hiệu quả hành chính trong đầu tư tư nhân của Chính Phủ. Đưa vào hệ thống tính năng bổ sung như tư vấn trực tuyến cho doanh nghiệp. Hàn Quốc có kinh nghiệm xây dựng thực hiện chương trình Chính phủ điện tử từ năm 2001. Năm 2018, Hàn Quốc đứng thứ 3 thế giới về chỉ số Chính phủ điện tử”, ông Kim Jinoh cho biết.

Hàn Quốc là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với gần 64 tỷ USD, đối tác hợp tác phát triển song phương và du lịch lướn thứ 2, đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

Trong chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, có 4 lĩnh vực Hàn Quốc ưu tiên hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, gồm: giao thông vận tải, quản trị hành chính công, sức khỏe và giáo dục đào tạo. Theo đó dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” thuộc lĩnh vực “Quản trị hành chính công” – lĩnh vực ưu tiên thứ hai của Hàn Quốc. Do đó, việc triển khai thực hiện thành công Dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực công tác quản lý nhà nước về đầu tư, cũng như hỗ trợ quá trình đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.


Lưu Hiệp