Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Long Thành được Quốc hội khóa XIII thông qua vào năm 2015, Dự án cần được Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi từng giai đoạn trước khi quyết định đầu tư. Vì vậy, trong giai đoạn chuẩn bị dự án hiện nay, có 2 nội dung trọng tâm cần được tập trung là lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 và lập phương án, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Chính phủ đã giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư và cho phép sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để đấu thầu tư vấn quốc tế thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1. Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến cộng đồng).

Thiết kế sân bay Long Thành

Sau khi tổ chức thi tuyển kiến trúc, các cơ quan liên quan sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017), thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi khoảng 16 tháng, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2018.

Về di dân tái định cư, Thủ tướng đã chỉ đạo, cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tiểu dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư được phê duyệt sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác điều tra thông tin, xây dựng Đề án và khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, giải quyết việc làm, tổ chức lại đời sống của người dân trong diện di dời, giải toả để thực hiện Dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng đã giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì xây dựng cơ chế đặc thù về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thẩm định cơ chế đặc thù này.

Bộ GTVT cho biết: Đến thời điểm hiện tại, so với kế hoạch ban đầu tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi bị chậm khoảng 8 tháng. Nguyên nhân là tiến độ dự kiến ban đầu do Chủ đầu tư lập có đề xuất áp dụng một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai như tuyển chọn phương án kiến trúc Nhà ga hành khách và thực hiện song song việc giải phóng mặt bằng từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay, do đặc thù nhà ga hành khách, Dự án vẫn tiến hành thi tuyển kiến trúc theo quy định, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện khoảng 9 tháng. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa được tách thành tiểu dự án riêng, Quy hoạch khu tái định cư và Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư được nghiên cứu đồng thời và sẽ được phê duyệt sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án được phê duyệt. 

Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng khẳng định: Đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 (Giai đoạn 1 của dự án chậm nhất phải hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025), tiến độ triển khai Dự án về cơ bản vẫn được đáp ứng.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chủ đầu tư dự án để tập trung nghiên cứu, phấn đấu hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trình Quốc hội vào cuối năm 2018.

Về kiến nghị, Chính phủ cho biết “rất mong nhận được những ý kiến góp ý và sự ủng hộ, chấp thuận của Quốc hội” về các cơ chế đặc thù cho dự án, để dự án sớm được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành có quy mô 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm; trong đó, Giai đoạn 1 đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; theo kế hoạch, chậm nhất đến năm 2025 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

V. Hân