Trung tướng Phan Sơn Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì buổi giao lưu.

Là đơn vị chiến đấu tập trung, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao; các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện chính trị quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; đảm bảo ANTT Cụm di tích Lịch sử Văn hoá Ba Đình. 

Mọi thành tựu, chiến công của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ những năm qua đều gắn liền và có dấu ấn sâu đậm của phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Tư lệnh Phan Sơn Hà cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Bộ tư lệnh Cảnh vệ.

Kế thừa những thành tích đã đạt được, giai đoạn 2015 – 2020, việc triển khai phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc trong Bộ Tư lệnh Cảnhvệ có nhiều đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trong đó đặc biệt đề cao tính chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác làm tiêu chí hàng đầu. 

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa lớn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đề ra những tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, có ý nghĩa thiết thực, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ. 

Thường xuyên tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn dân tộc, của ngành và của đơn vị; sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi giao lưu.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều mô hình, phần việc cụ thể và thiết thực như “Người tốt, việc tốt”, “Thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến”, “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện”, “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”; “Đoàn thanh niên xung kích thực hiện quy chế văn hóa công sở”, “Trạm gác thanh niên”… 

Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ tổ chức hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ xây dựng 05 điểm trường, 02 căn nhà tình nghĩa cùng hàng nghìn xuất quà với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng cho các địa bàn, gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 12.000 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trên 1.000 cuộc mít tinh, hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức; gần 400 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tiếp đón chu đáo, an toàn gần 10 triệu lượt đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đảm bảo an ninh, trật tự Cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình…

Ghi nhận thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh đã có 7 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương; 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 121 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen…

Các điển hình tiên tiến giao lưu trên sân khấu.

Tại buổi giao lưu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020. 

Ngay tại sân khấu của buổi giao lưu, nhiều cá nhân điển hình cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình làm việc, công tác, thực thi nhiệm vụ… 

Chia sẻ về cách làm thế nào để phát triển phong trào thi đua tại đơn vị, Trung tướng Phan Sơn Hà cho rằng, bản chất của thi đua là phải phát huy cao nhất năng lực của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình; nhận thức rõ được vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc phát động phong trào thi đua; thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị để xây dựng các phong trào với những phương pháp cụ thể, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phải gắn liền với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; quá trình thi đua phải có đánh giá, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện, có khen thưởng kịp thời với những cá nhân điển hình tiên tiến và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm…

Trưởng thành từ phong trào của đoàn, Trung tá Phạm Văn Hùng, cán bộ Phòng bảo vệ 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ – một trong những điển hình tiên tiến chia sẻ, từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư đoàn cơ sở, chính những kinh nghiệm trong thời gian hoạt động đoàn đã giúp đồng chí tự tin hơn khi làm nhiệm vụ mới. 

Theo đồng chí, để phát triển tốt các phong trào thi đua, cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên để tạo cho đoàn viên, thanh niên có động lực, tinh thần hăng hái thi đua khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Khi được giao nhiệm vụ, tập thể, cá nhân cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể và có quyết tâm cao nhất để hoàn thành với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong tập thể, phát huy tối đa sức mạnh đồng chí đồng đội…

Phát biểu tại buổi giao lưu, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020.

Để phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Phối hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, chất lượng, hiệu quả gắn với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước năm 2020. 

Chủ động phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân ra diện rộng. Phương thức khen thưởng phải dân chủ, công khai, có sức thuyết phục, giáo dục và lan tỏa sâu rộng, để mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấm sâu vào tất cả cán bộ, chiến sỹ. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm công tác thi đua khen thưởng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp đưa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển toàn diện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đề ra…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc phong trào thi đua Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngày càng phát triển, lập nhiều thành tích và chiến công mới, xứng đáng là đơn vị vũ trang nòng cốt, là “thanh bảo kiếm” tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Khổng Hà