Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; cùng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

Thời gian qua, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”,  Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với hình thức, nội dung phù hợp, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra chủ đề hành động, xác định khâu đột phá để tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với phương châm “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh toàn tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh Quốc gia. Các đơn vị, địa phương luôn bố trí cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, nhất là ở cơ sở tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT.

 Từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Công an tặng 4 Cờ thi đua, UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua; 4 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 16 lượt tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Ngoài ra có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ trưởng Bộ công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen thưởng vì có thành tích trong công tác, chiến đấu...

Tại Hội nghị đã tuyên dương 17 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Công an tỉnh Quảng Ngãi, phòng Công tác đảng và công tác chính trị, phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh; Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho 22 tập thể, 59 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2016 - 2020.

Ngoài ra trao thưởng cho 10 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

 

H.Vy – T.Sự