Cùng đó, Thanh tra các Cục Quản lý đường bộ cũng đã tiến hành kiểm tra và xử lý 2.802 xe, trong đó 2.079 xe vi phạm về tải trọng, 601 xe vi phạm về kích thước thùng hàng, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 44,7 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhìn nhận: Đến nay, nhìn chung trên phạm vi toàn quốc cơ bản không còn tình trạng xe quá tải lưu thông đường dài (Bắc – Nam), chỉ còn khoảng 1% xe quá tải lưu thông trong phạm vi vùng, qua các tỉnh lân cận; không còn xe vi phạm chở hàng quá tải trên 300%, chủ yếu mức quá tải từ 20% - 50%, mức quá tải trên 50% - trên 100% không đáng kể, tổng thể số lượng xe quá tải đã giảm khoảng 91,5%.

Phạm Huyền