Bên cạnh đó, 10 huyện trên địa bàn gồm Nông Cống, Triệu Sơn, Yên Định, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước, Quan Hóa, Như Xuân, Như Thanh và thị xã Bỉm Sơn cũng được trang bị mỗi huyện 1 bộ cân xách tay để vào xử lý xe quá tải trọng trên địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa quy định hàng tháng, Ban ATGT các huyện, thị xã được nhận cân phải báo cáo số liệu cụ thể từ công tác kiểm tra tải trọng trên địa bàn cho Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng hướng dẫn sử dụng cân lưu động.

Được biết, việc trang bị cân xách tay và camera cho các đơn vị là chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa trong công tác triển khai các biện pháp xử lý triệt để tình trạng xe chở quá tải, quá khổ trên địa bàn.

P.A.