Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện của hơn 1.000 người dân mua đất tại 3 dự án trên thông qua nhà phân phối là Công ty Hoàng Nhất Nam, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao “sổ đỏ”, ông Lê Trí Thanh cho rằng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam rất quan tâm đến vụ việc này. 

Theo ông Thanh, Công ty Bách Đạt An đã ký hợp đồng với đơn vị phân phối Công ty Hoàng Nhất Nam đối với 3 dự án Hera Complex Riverside, Bách Đạt 1 và Khu đô thị 7B mở rộng, đây là quan hệ giữa 2 doanh nghiệp với nhau theo quy định Luật Bất động sản. 

Qua kiểm tra bước đầu xác định, trong hợp đồng này có những điều thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, có một số nội dung chưa phù hợp, chưa đủ điều kiện… 

Sau khi thu thập thêm thông tin, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức buổi làm việc giữa Công ty Bách Đạt An, Công ty Hoàng Nhất Nam và đại diện người dân trực tiếp ký mua đất để làm sáng tỏ hơn vụ việc này.

N.Thi